jaarlijkse VAKANTIE :

 van  tot en met Raadplegingen : Gelieve bij voorkeur op raadpleging te komen. 

Alle raadplegingen zijn op afspraak; ook op zaterdagvoormiddag. 

U kan een afspraak maken door :

    TELEFONISCH contact op te nemen met de praktijk op volgende nummer: 056 25 81 18

of ONLINE een afspraak maken via deze website: klik op "Afspraak maken via internet"

Om de telefoonbelasting tot een minimum te beperken, is het wenselijk zoveel mogelijk afspraken via internet te boeken.

                     WEL TELEFONISCH OPBELLEN VOOR ANNULATIE en/of VERPLAATSEN AFSPRAAK

  • Komt u met 2 of meer personen, maak dan ook meerdere afspraken !
  • Voorziet u een lang gesprek omwille van een ernstige problematiek of een speciale ingreep gelieve dan telefonisch een afspraak te maken zodat we rekening kunnen houden met een langere tijdsduur.

Indien er online geen afspraken meer beschikbaar zijn en bij dringende zaken, bel ons gerust op 056/25 81 18.

We zullen samen zoeken naar een oplossing en u zal steeds geholpen worden.


Belangrijk : 

Breng altijd uw ID-kaart mee. 

Ook voor KINDEREN de ISI+ kaart of de ID kaart meebrengen!

In het geval van een laboratoriumonderzoek is het belangrijk dat u steeds een klevertje van uw ziekenfonds meebrengt en overhandigt aan de arts.


Huisbezoeken

In de mate van het mogelijke zouden we willen vragen om de huisbezoeken telefonisch aan te vragen tussen 9u en  10u30 uur.  Probeer om zelf naar de praktijk te komen indien dit mogelijk is.


Opvragen resultaten

Voor een resultaat van een onderzoek of andere korte vraag vragen we u om te bellen tussen 18u en 19u.


Voorschriften en attesten

Het afleveren van attesten en documenten maakt een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijkheid van uw arts. Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde der Geneesheren verbieden artsen om attesten af te leveren zonder de patiĆ«nt gezien te hebben. Attesten afleveren op telefonische aanvraag zijn dus niet mogelijk! 

Voor het invullen van attesten maakt u best een afspraak. Er is immers tijd nodig voor inzage in het dossier. Uw arts mag alleen attesten schrijven die stroken met de waarheid. Wanneer uw vraag niet voldoet aan deze eis of de arts dit niet kan nagaan - omdat het gaat om een in de tijd terugwerkend attest - zal dat geweigerd worden !

Voor de verlenging van chronische medicatie worden tijdens de raadpleging voldoende voorschriften uitgeschreven om rond te komen tot het moment waarop een nieuw medisch onderzoek verantwoord is.