Jaarlijkse vakantie : 


van maandag 20 september tot en met 25 september.

               

Voor dringende medische hulp kan zich wenden tot : 

Dr. Vanneste              Tel 056 22 14 52 of

Dr. Pype                     Tel 056 25 33 60 of  

Dr. met wachtdienst Tel. 056/25 39 99