Jaarlijkse vakantie : van            tot en met

korte afwezigheid:


van ....  tot en met ....

               

Voor dringende medische hulp kan zich wenden tot : 

Dr. Vanneste               Tel 056 22 14 52 

Dr. Glorieux                Tel 056 22 33 34 

Dr. met wachtdienst   Tel 1733

AFWEZIG OP : zie hierboven