Jaarlijkse vakantie : 


van..20/06/22........... tot en met ..25/06/22..................

               

Voor dringende medische hulp kan zich wenden tot : 

Dr. Vanneste              Tel 056 22 14 52 of

Dr. Glorieux               Tel 056 22 33 34 of  

Dr. met wachtdienst Tel. 056/25 39 99