Jaarlijkse vakantie : 


van............. tot en met ....................

               

Voor dringende medische hulp kan zich wenden tot : 

Dr. Vanneste               Tel 056 22 14 52 of

Dr. Glorieux                Tel 056 22 33 34 of  

Dr. met wachtdienst   Tel 056 25 39 99

AFWEZIG OP : 17/ 18 /19  & 20 december 2022